ჯი–ელ–სის სკოლაში 2024-2025 სასწავლო წლისათვის   პირველკლასელთა მიღების წესები/ეტაპები   პირველ კლასში მიიღებიან ბავშვები, რომელთაც 6 წელი შეუსრულდებათ 2024 წლის 1 დეკემბრამდე სკოლაში მისაღები ყველა ბავშვი გაივლის სასკოლო მზაობის შემოწმებას 1. გასაუბრება მისაღები მოსწავლის მშობელთან – სკოლაში მიღების, სწავლებისა და მშობელსა და სკოლას შორის არსებული ხელშეკრულების პირობების გაცნობის მიზნით; 2. მშობლის განცხადების საფუძველზე, მისაღებ მოსწავლესთან […]

Read More