საგანგებო სიტუაციებში სამოქმედო გეგმა თავი I – ზოგადი ინფორმაცია მიზნობრიობა   შპს საქართველოს სასწავლო ცენრტი ჯი-ელ-სის სკოლამ შეიმუშავა საგანგებო სიტუაციებში სამოქმედო გეგმა, რომლის მთავარი მიზანია მსოფლიო პანდემიის პირობებში COVID-19-სგან დაცვის ღონისძიებების დაგეგმვა და მათი ეფექტური განხორციელება. აღნიშნული გეგმა სრულად ითვალისწინებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის […]

Read More