ღია კარის დღე

ღია კარის დღე ტრადიციულად ტარდება ყოველ წელს, ივნისის პირველ შაბათს, 11 სთ – ზე.

სკოლაში სწავლის გაგრძელების მსურველებმა უნდა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

 1. განცხადება დირექტორის სახელზე; (ნიმუშის მიხედვით)

2. შესაბამისი კლასის ნიშნების ფურცელი;

3. მოსწავლის პირადი საქმე;

4. 2 ფერადი ფოტოსურათი 3X4 ფორმატში;

5. დაბადების მოწმობის დედანი;

6. ცნობა მშობლების საქმიანობის შესახებ;

7. მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი;

8. სწავლის გადასახადის გადახდის დოკუმენტი ბანკიდან.

 

პირველკლასელებთა მისაღებად საჭიროა შემდეგი დოკუმენტების წარმოდგენა:

1. დაბადების მოწმობა (დედანი);

2. დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

3. 2 ფოტოსურათი 3×4 ფორმატში;

4. ჯანმრთელობის ცნობა (აცრები);

5. მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი;

6. ცნობა მშობლების საქმიანობის შესახებ;

7. სწავლის გადასახადის გადახდის დოკუმენტი ბანკიდან.

 

ბანკის რეკვიზიტები:

ბანკი: თი-ბი-სი ბანკი

მიმღების დასახელება: შპს საქართველოს სასწავლო ცენტრი ჯი-ელ-სი

ანგარიშის ნომერი: GE94TB7716236020100005  GEL

მოსწავლის სახელი, გვარი, კლასი: ___________

დანიშნულება: სწავლის გადასახადი

 

ტელ: +995 592 55 55 15