2018 წლის 24 სექტემბერს ჩატარებული არჩევნების შედეგად ჩამოყალიბდა მოსწავლეთა თვითმმართველობა შემდეგი შემადგენლობით:  

 

    

მოსწავლეთა თვითმმართველობის სამუშაო გეგმა I სემესტრი