ბრძანება საერთაშორისო კვლევაში (TIMSS) მონაწილეობასთან დაკავშირებით

ბრძანება მოსწავლეთა და თანამშრომელთა უსაფრთხოების მიზნით

ბრძანება სასწავლო პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის შესახებ

ბრძანება XII კლასის მოსწავლეთათვის CAT-ის გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით

ბრძანება VI და IX კლასელთა ტესტირების ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით

ბრძანება XI კლასის მოსწავლეთათვის CAT-ის გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით

ბრძანება მოსწავლეთა და მასწავლებელთა გერმანიაში ვიზიტთან დაკავშირებით

ბრძანება თანამშომელთა მატერიალური და მორალური სტიმულირებისათვის

ბრძანება თანამშრომელთა შვებულებისა და სემინარის შესახებ 

ბრძანება სასწავლო წლისა და არდადეგების დაწყებისა და დასრულების განსაზღვრის შესახებ 

ბრძანება სქემის მიმდინარეობის ფარგლებში ვადების განსაზღვრასთან დაკავშირებით

ბრძანება მასწავლებელთა შიდა შეფასებისთვის ჟგუფის შექმნასთან დაკავშირებით 

ბრძანება ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის I ტურის სათანადოდ ჩატარების მიზნით

ბრძანება ფასილიტატორთა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის კონტროლისათვის

ბრძანება DSD პროგრამის ფარგლებში კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებზე მასწავლებლის მივლინების შესახებ 

ბრძანება სამოქალაქო განათლებაში სასწავლო ოლიმპიადის I ტურის სათანადოდ ჩატარების მიზნით

ბრძანება №2.091 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით

ბრძანება ინფექციის გავრცელების პრევენციისა და მოსწავლეთა და თანამშრომელთ უსაფრთხოების მიზნით

ბრძანება მათემატიკური ოლიმპიადა ,,გალუას თასიი – 2016″ -ის ჩატარებასთან დაკავშირებით

ბრძანება ექსტერნატის გამოცდებთან დაკავშირებით

ბრძანება სკოლის გამოსაშვები გამოცდების განრიგისა და პასუხისმგებელი პირების შესახებ

ბრძანება საშუალო საფეხურის დაძლევის შესახებ

ბრძანება წლიური გამოცდების შესახებ

ბრძანება VI და IX კლასების ტესტირების შესახებ

ბრძანება გალუას თასში გამარჯვებულ მოსწავლეთა დაჯილდოების შესახებ

ბრძანება – ახალი კალენდარი

ბრძანება  2017-2018 სასწავლო წლის დაწყება-დასრულების შესახებ

ბრძანება სამუშაო განრიგში და სასკოლო მენიუში