21 მაისი, 14.00სთ., გოეთეს ინსტიტუტი მიუხედავად ინგლისურენოვანი პროგრამების სიმრავლისა, გერმანული ენის ცოდნა საბაკალავრო სწავლების დონეზე, ასევე მედიცინისა და სამართლის მიმართულებებზე, გერმანულენოვან ქვეყნებში – გერმანია, ავსრია და შვეიცარიის გერმანულენოვანი ნაწილი – აუცილებელია. გერმანული ენის ცოდნა იძლევა სწავლისა და კვლევის შესაძლებლობას მსოფლიოს სამ წამყვან ქვეყანაში. აქ სწავლის გადასახადი სხვა ქვეყნებთან შედარებით მინიმალურია. გერმანული ენა ინგლისურენოვანი სტუდენტებისათვის კი […]

Read More

მიმდინარე წლის 11–15 აპრილს სკოლაში ჩატარდა დედა ენის დღისადმი მიძღვნილი კვირეული. რომლის ფარგლებში მოეწყო შემდეგი ღონისძიებები: ლიტერატურული ესეების კონკურსი – V-XII კლასები კედლის გაზეთების კონკურსი – I-XII კლასები კონკურსი კალიგრაფიაში I-IV კლასები ვიქტორინა– ტესტირება ,,ვინ უკეთ იცის ქართული ენა და მართლწერა“  – III- XII კლასები ჩატარდა ყველა კლასში ღია გაკვეთილი თემაზე –ქართული ენა ქართველი ერის […]

Read More