ჯი-ელ-სის მკვლევარები   ბუნების მოყვარულთა  კლუბის  ზოგადი დებულება 2018-2019  სასწ. წ. ზოგადი დებულება: 1.1.  ბუნებისმოყვარულთა კლუბი   ბუნებისმეტყველების და საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრის წევრების  მიერ არის დაფუძნებული. 1.2. კლუბი დაფუძნებულია 1 სასწავლო  წლის ვადით.  (I – II  სემესტრი) 1.3.  კლუბის იურიდიული მისამართია:  ქ. თბილისი, მინდელის ქ. N3   კლუბის მიზნები და ამოცანები: 2.1.  ხელი შეუწყოს სასკოლო ცხოვრების გამრავალფეროვნებას; 2.2.  […]

Read More

წარმოგიდგენთ საქართველოს სასწავლო ცენტრ  ჯი-ელ-სის მასწავლებელთა პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ანგარიშებს. ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა ქალბატონმა ინგა ხუციშვილმა გამოიკვლია მოსწავლეთა საპრეზენტაციო უნარების განვითარება მეშვიდე კლასში. ბიოლოგიის პედაგოგი, ირმა ავალიანი კვლევის ანგარიშში საუბრობს სკოლაში ბიოლოგიის  სწავლებისას ინფორმაციის ორგანიზების ხერხებზე მეცხრე კლასებში. აქვე, შეგიძლიათ დეტალურად გაეცნოთ ზემოთ აღნიშნულ კვლევების ანგარიშებს.   ‘’საპრეზენტაციო უნარების განვითარება მეშვიდე კლასში ‘’ […]

Read More