ჰაიდელბერგის   ენების   აკადემია

ცხადდება  სტუდენტთა და მოსწავლეთა ჯგუფების რეგისტრაცია                                                               

გერმანული და ინგლისური ენების საზაფხულო კურსზე

04.08.2024-დან 31.08.2024-მდე (2 ან  4 კვირა. თარიღები შეთანხმდება  ინდივიდუალურად), რეგისტრაცია 10.01.2024-მდე.

16 წლის ასაკიდან  შესაძლებელია ენის აკადემიაში   ინდივიდუალური გამგზავრება, წლის ნებისმიერ პერიოდში – 3 თვე უვიზო,

უფრო მეტი – სტუდენტური ვიზით.

 

15  კაციანი  ჯგუფის   ფორმირების  შემთხვევაში  სკოლის   მასწავლებელი / ჯგუფის ლიდერი  ენის კურსს და ბინას მიიღებს უფასოდ.

კურსის ღირებულების მიახლოებითი გაანგარიშება:

2 (ორი) კვირა – 1045 – 1300 ევრო,  ყოველი შემდეგი კვირა – 510 – 630 ევრო (დამოკიდებულია არჩეული საცხოვრებლის კატეგორიაზე).

ღირებულებაში შედის: რეგისტრაცია, ენის კურსი,  განთავსება 1-2 კაციან   სტუდენტურ საცხოვრებელში, სადილი უნივერსიტეტის სასადილოში.

ფრენა:  450 ევროდან, შევიძენთ დამოუკიდებლად, ან ჯგუფურად.

ექსკურსიები  – მაქს. 60 ევრო კვირაში.

გასათვალისწინებელია:

  1. გაზრდილი მოთხოვნის გამო, სასურველი მომსახურების მისაღებად საჭიროა რეგისტრაცია გავიაროთ 10.01.2024-მდე;
  2. ჰაიდელბერგის ენების აკადემია  არის ევროპული ენების აკრედიტირებული  საგამოცდო ცენტრი.  სწავლის პერიოდში  მსმენელებს შეუძლიათ   გამოცდის ჩაბარება. სავალდებულოა  წინასწარი რეგისტრაცია. საფასური 190 – 240 ევრო.  გამოცდის თარიღი – 10 აგვისტო

ჰაიდელბერგის ენების აკადემიის სხვა საგანმანათლებლო სტრუქტურების შესახებ ინფორმაციას გაეცანით ჩვენს ვებგვერდზე:

glcschool.ge,  ან  ოფისში.

 

სრული ინფორმაცია და ორგანიზაციული მომსახურება:

ჯიელსის საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება:                                                

555 30 55 66 – ანა დეკანოიძე – კოორდინატორი