ჩვენი  სკოლა არის:

 

2005  წლიდან –   შონდორფის გიმნაზიის მიმწოდებელი  სკოლას. http://www.landheim-schondorf.de/

2008 წლიდან –    ჰაიდელბერგის ენების აკადემიის წარმომადგენელი ყველა პროგრამის მიხედვით.

http://www.fuu-heidelberg-languages.com/

2012 წლიდან –  კარლსრუეს მერკურ აკადემიის პარტნიორი სკოლა მოსწავლეთა გაცვლითი პროგრამებითა და გამოცდილების გაზიარებით.

https://www.merkur-akademie.de/de/startseite.html

2012 წლიდან –  კლაიპედას Lcc უნივერსიტეტის  მიმწოდებელი და  პარტნიორი სკოლა გაცვლითი და ერთობლივი  პროგრამებითა და გამოცდილების გაზიარებით. http://www.lcc.lt/

2014  წლიდან – როგორც გერმანული ენის სადიპლომო სკოლა, არის  პარტნიორი სკოლა  გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი „საზღვარგარეთის ქვეყნების სასკოლო სწავლების ცენტრის“ (ZfA) პროექტისა „პარტნიორობა მომავლისათვის“ .

http://www.bva.bund.de/DE/Home/home_node.html