ოქტომბრის რეიტინგი (2010-2011 სასწ.ელი) – ოქროს სამეული

ნოემბრის რეიტინგი (2010-2011 სასწ.ელი) – ოქროს სამეული

დეკემბრის რეიტინგი (2010-2011 სასწ.ელი) – ოქროს სამეული

2010-2011 სასწავლო წლის საგამოცდო უწყისები

I სემესტრის რეიტინგი (2010-2011 სასწ.ელი) – ოქროს სამეული

თებერვლის რეიტინგი (2010-2011 სასწ.ელი) – ოქროს სამეული

მარტის რეიტინგი (2010-2011 სასწ.ელი) – ოქროს სამეული

აპრილის რეიტინგი (2010-2011 სასწ.ელი) – ოქროს სამეული

მაისის რეიტინგი (2010-2011 სასწ.ელი) – ოქროს სამეული

II სემესტრის რეიტინგი (2010-2011 სასწ.ელი) – ოქროს სამეული

 

ოქტომბრის რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

ნოემბრის რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

დეკემბრის რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

I სემესტრის რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

თებერვლის რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

მარტის რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

აპრილის რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

მაისის რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

II სემესტრის რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

წლიური რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

 

ოქტომბრის რეიტინგი (2012-2013 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

ნოემბრის რეიტინგი (2012-2013 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

დეკემბრის რეიტინგი (2012-2013 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

თებერვლის რეიტინგი (2012-2013 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

მარტის რეიტინგი (2012-2013 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

აპრილის რეიტინგი (2012-2013 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

მაისის რეიტინგი (2012-2013 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

II სემესტრის რეიტინგი (2012-2013 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

 

ოქტომბრის რეიტინგი (2013-2014 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

ნოემბრის რეიტინგი (2013-2014 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

დეკემბრის რეიტინგი (2013-2014 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

I სემესტრის რეიტინგი (2013-2014 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

თებერვლის რეიტინგი (2013-2014 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

მარტის რეიტინგი (2013-2014 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

აპრილის რეიტინგი (2013-2014 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

მაისის რეიტინგი (2013-2014 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

II სემესტრის რეიტინგი (2013-2014 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

წლიური რეიტინგი (2013-2014 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

 

ოქტომბრის რეიტინგი (2014-2015 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

ნოემბრის რეიტინგი (2014-2015 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

დეკემბრის რეიტინგი (2014-2015 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

I სემესტრის რეიტინგი (2014-2015 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

თებერვლის რეიტინგი (2014-2015 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

მარტის რეიტინგი (2014-2015 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

აპრილის რეიტინგი (2014-2015 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

მაისის რეიტინგი (2014-2015 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

II სემესტრის რეიტინგი (2014-2015 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

 

ოქტომბრის რეიტინგი (2015-2016 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

ნოემბრის რეიტინგი (2015-2016 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

დეკემბრის რეიტინგი (2015-2016 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

I სემესტრის რეიტინგი (2015-2016 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

თებერვლის რეიტინგი (2015-2016 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

მარტის რეიტინგი (2015-2016 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

აპრილის რეიტინგი (2015-2016 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

მაისის რეიტინგი (2015-2016 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

II სემესტრის რეიტინგი (2015-2016 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

წლიური რეიტინგი (2015-2016 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

 

ოქტომბრის რეიტინგი (2016-2017 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

ნოემბრის რეიტინგი (2016-2017 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

დეკემბრის რეიტინგი (2016-2017 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

I სემესტრის რეიტინგი (2016-2017 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

მარტის რეიტინგი(2016-2017 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

აპრილის რეიტინგი (2016-2017 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

მაისის რეიტინგი (2016-2017 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

II სემესტრის რეიტინგი (2016-2017 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

წლიური რეიტინგი (2016-2017 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

 

სექტემბერ-ოქტომბრის რეიტინგი (2017-2018 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

ნოემბრის რეიტინგი (2017-2018 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

დეკემბრის რეიტინგი (2017-2018 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

I სემესტრის რეიტინგი (2017-2018 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

იანვარ – თებერვლის რეიტინგი (2017-2018 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

მარტის რეიტინგი (2017-2018 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

აპრილის რეიტინგი (2017-2018 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

მაისის რეიტინგი (2017-2018 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

II სემესტრის რეიტინგი (2017-2018 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

 

სექტემბერ – ოქტომბრის რეიტინგი (2018-2019 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

ნოემბრის რეიტინგი (2018-2019 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული