2019-2020 სასწ.წლის სექტემბერი-ოქტომბერი – ოქროს სამეული

2019-2020 სასწ.წლის ნოემბერი – დეკემბერი – ოქროს სამეული

2019-2020 სასწ.წლის I სემესტრი – ოქროს სამეული