რეიტინგები (2011-2012 სასწ.წელი)

ოქტომბრის რეიტინგი

ნოემბრის რეიტინგი

დეკემბრის რეიტინგი

2010-2011 სასწავლო წლის საგამოცდო უწყისები

I სემესტრის რეიტინგი

თებერვლის რეიტინგი

მარტის რეიტინგი

აპრილის რეიტინგი

მაისის რეიტინგი

II სემესტრის რეიტინგი

ოქტომბრის რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

ნოემბრის რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

დეკემბრის რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

I სემესტრის რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

თებერვლის რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

მარტის რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

აპრილის რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

მაისის რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

II სემესტრის რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული

წლიური რეიტინგი (2011-2012 სასწ.წელი) – ოქროს სამეული