მისამართი:

ძირითადი სკოლა
ჯურხა ნადირაძის ქ. N 46 ,  თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +995 592 55 55 15
                     
რეგიონალური სკოლა
რუსთაველის ქ. N 94, ზუგდიდი, საქართველო
ელ–ფოსტა: mdschool2001@yahoo.com, glczugdidi@y ahoo.com
ტელეფონი: +995 415 25 00 56