ლიდერი
lead02რესპუბლიკური ტესტირება – კონკურსი “ლიდერი” ყოველწლიური კონკურსია და ტარდება აპრილ – მაისის თვეში VII – XI კლასების მოსწავლეებისათვის

 

lead03  I ტური – თბილისსა და რეგიონალურ ცენტრებში;

II ტური – თბილისში, I ტურში გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის.

 

lead012002 წელს მონაწილეობას იღებდა – 5 500 მოსწავლე;

2003 წელს მონაწილეობას იღებდა – 6 200 მოსწავლე;

2004 წელს მონაწილეობას იღებდა – 6 500 მოსწავლე;

2005 წელს მონაწილეობას იღებდა – 8 200 მოსწავლე;

2006 წელს მონაწილეობას იღებდა – 10 000 მოსწავლე;

2007 წელს მონაწილეობას იღებდა – 10 800 მოსწავლე;

 

კონკურსის II ტურში გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის ფუნქციონირებს ბიზნესის საკვირაო სკოლა, სადაც მოსწავლეები სწავლობენ კომპიუტერს და ბიზნესის საგნებს: მარკეტინგს, მენეჯმენტს, ბიზნესის კორესპონდენციას და ოფისის მენეჯმენტს. ამუშავებენ ბიზნესის ვირტუალურ გეგმებს. სასწავლო პროგრამის დასასრულს ტარდება ბიზნეს გეგმების პრეზენტაცია. კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ ბიზნეს _ რეფერენტის კვალიფიკაცია და ეძლევათ შესაბამისი სერტიფიკატი.

ბიზნესის საკვირაო სკოლა უკვე დაამთავრა 108 მოსწავლემ.