მოიპოვე დამატებითი მიზნობრივი დაფინანსება სკოლისაგან!

სასწავლო გრანტები  მაღალი აკადემიური მოსწრების VI- XII კლასის მოსწავლეებისათვის!

სკოლა მზადაა დამატებით  ერთწლიანი, 1000  ლარიანი სასწავლო გრანტის გასაცემად იმ მოსწავლეებისათვის, რომლებიც შესაბამისი კლასის სასკოლო ქვიზებში ჯამურად დააგროვებენ ქულების 90 %-ს და მეტს. გრანტების რაოდენობა არ არის შეზღუდული. სასწავლო გრანტის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ჯი-ელ-სის სკოლაში სწავლის გაგრძელების შემთხვევაში.

 

საგრანტო კონკურსი სასკოლო ქვიზების სახით ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს, ივნისის თვეში ჩატარდება შემდეგ საგნებში:

  • V კლასი – მათემატიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა, გერმანული ენა, ინგლისური ენა
  • VI კლასი – მათემატიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა, გერმანული ენა, ინგლისური ენა
  • VII კლასი – მათემატიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა, გერმანული ენა, ინგლისური ენა
  • VIII კლასი – მათემატიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა, გერმანული ენა, ინგლისური ენა
  • IX კლასი – მათემატიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა, გერმანული ენა, ინგლისური ენა, და არჩევით – ერთი საგანი ჩამოთვლილთაგან: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ისტორია, გეოგრაფია
  • X კლასი –  მათემატიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა, გერმანული ენა, ინგლისური ენა, და არჩევით – ერთი საგანი ჩამოთვლილთაგან: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ისტორია, გეოგრაფია.
  • XI კლასი –  მათემატიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა, გერმანული ენა, ინგლისური ენა, და არჩევით – ერთი საგანი ჩამოთვლილთაგან: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ისტორია, გეოგრაფია.
  • ქართული ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკის, ინგლისური ენის ან გერმანული ენის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მესამე ტურში გადასული მოსწავლე, ჯი-ელ-სის სკოლაში სწავლის გაგრძელების შემთხვევაში მიიღებს 1000 ლარიან სასწავლო გრანტს.
  • თუ მოსწავლე, ზემოთ ჩამოთვლილ ოლიმპიადებიდან ორი ან მეტი საგნობრივი ოლიმპიადის მესამე ტურში მოხვდება, გრანტის ოდენობა დაჯამდება.